Bel ons op: +31 13 534 34 64 - E-mail: info@unitedelectric.nl

Disclaimer.

United Electric / Disclaimer

Algemeen
United Electric Automation b.v. (Kamer van Koophandel 18062347), hierna te noemen United Electric, verleent u hierbij toegang tot unitedelectric.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door United Electric en derden zijn aangeleverd. United Electric behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op unitedelectric.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van United Electric.

Beperkte aansprakelijkheid
De op unitedelectric.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van United Electric.

In het bijzonder zijn alle prijzen op unitedelectric.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij United Electric en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van United Electric, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Back to Top